Какво е RAD (бърза разработка на приложения)?

Кратко за бърза разработка на приложения, RAD описва метод за разработване на софтуерни програми чрез използване на предварително програмирани инструменти или помощници. Въпреки че RAD може да намали времето, необходимо на трудност при разработването на програма, това може да намали ефективността на програмата. Добри примери за RAD приложения са Visual Basic и Delphi.

Приложение, компютърни съкращения, програмни термини