Какво е RAM карта?

Алтернативно го наричат RAM стик, RAM картата е добавка, която се използва за добавяне на допълнителна RAM в компютъра. По-долу е даден пример за 512 DIMM RAM стик, който може да бъде добавен към компютър, за да му даде допълнителни 512 MB памет.

Условия на паметта, RAM, RAM чип