Какво е реален номер?

В математиката реално число е почти всеки брой, който бихте използвали в реалния живот. Реалните числа включват цели числа (като 1, 2, 3), рационални десетични числа (32.3), ирационални числа (π) и отрицателни числа (-4). Те се наричат ​​"реални", за да ги разграничат от "въображаеми" (или "сложни") числа, които включват компонент, умножен по i, квадратен корен от -1. Някои реални числа могат да бъдат трудни за използване в компютри, които трябва да представляват дълги или непогасителни числа в краен брой битове. В резултат на това някои реални числа могат да бъдат апроксимирани или закръглени, за да се създаде ограничено представяне с плаваща запетая.

Брой, термини за програмиране, научна нотация