Какво е единична Unix спецификация?

Единичната Unix спецификация, известна още като SUS, е група от стандарти на операционни системи, които определят какъв вид операционна система може официално да получи името "Unix". Стандартите започват да се разработват през 80-те години на миналия век, когато организациите се нуждаят от начин да гарантират, че техният софтуер може да се използва повторно на множество Unix платформи. Днес SUS гарантира, че някои команди правят едно и също нещо на различни системи и е от решаващо значение както за разработчиците, така и за крайните потребители.

Операционни системи, съвместими с SUS

Понастоящем SUS се определя и поддържа от Austin Group, подгрупа на Open Group. Операционните системи, които са съвместими с Single Unix Specification, включват:

Условия на операционната система, Unix