Какво е Snarf?

Когато се отнася за компютри, snarf е термин, използван за описание, когато някой получи данни от компютър или лична информация незаконно или без разрешение.

Условия за сигурност, Slurp