Какво е SSAP (Source Access Access Point)?

Съкратено за точката за достъп до услугата на източника, SSAP е индивидуалният адрес за достъп в горните слоеве на стека на мрежовия протокол.

Компютърни съкращения, DSAP, LLC, мрежови термини, OSI