Какво представлява временният файл?

Алтернативно го наричаме foo файл, временният файл или временният файл е файл, създаден да съхранява временно информацията, докато се създава файл. След като програмата бъде затворена, временният файл трябва да бъде изтрит. Временните файлове се използват за възстановяване на загубени данни, ако програмата или компютърът са необичайно спрени.

Програмите Microsoft Windows и Windows често създават .TMP файл като временен файл. Въпреки това временната папка на Windows може да съдържа всеки файл, а не само .tmp файлове.

Dummy, Foo, Условия на операционната система, Шаблон, Временна директория