Какво е три палец Salute (Ctrl + Alt + Del)?

Салютът с три пръста е жаргон, използван за описване на IBM PC съвместима три ключова последователност Ctrl + Alt + Del, разработена от Дейвид Брадли. Този термин стана популярен, след като IBM PC съвместимите потребители непрекъснато трябваше да натискат тези клавиши всеки път, когато компютърът им замрази или имаше други проблеми. Той все още често се използва за рестартиране на компютър, който се заби в процеса на зареждане или не може да зареди операционната система Windows.

Днес, когато натиснете Ctrl + Alt + Delete, NMI се изпраща на CPU и Microsoft Windows отваря меню на цял екран. Менюто дава достъп до Заключване на компютъра, Превключване на потребители, Изход, отворете Диспечера на задачите и Изключете компютъра . По-ранните версии на Windows отвориха само диспечера на задачите, който им позволява да виждат какво работи на компютъра и имат достъп до отворените програми за край на задачите.

Пише ли се като "Alt + Ctrl + Del" или "Ctrl + Alt + Del"?

Въпреки че ще постигнете същите резултати, когато натискате тези клавиши в произволна последователност, по-правилно е да посочите тази последователност като "Ctrl + Alt + Del" или "Ctrl + Alt + Delete" в писмен вид, по телефона или лично.

Принудително изключване, термини на операционната система, рестартиране, топло зареждане