Какво е тестът на Тюринг?

Понякога съкратено като TT, тестът на Тюринг е тест, разработен от Алън Тюринг и публикуван в хартията от октомври 1950 г., Computing Machinery and Intelligence . Тестът предполага, че ако компютърът може да премине за човек по време на тест, може да се каже, че може да "мисли". Тестът на Тюринг включваше поставянето на човешки запитвач в стая с два терминала, единият свързан с човек, а другият - с компютър. Ако разпитващият не можеше да разбере разликата между двете по време на комуникацията си, компютърът преминал и показал човешкия интелект. Досега нито един компютър не е преминал теста.

Изкуствен интелект, условия на изкуствен интелект, CAPTCHA, компютърни съкращения, награда на Льобнър, машина Тюринг