Какво е ползваемост?

Термин, използван за описание на това колко лесно или трудно е да се използва компютър, услуга, софтуерен продукт или хардуерно устройство. Използваемостта на даден продукт обикновено се определя от документацията, цялостния дизайн и проблемите, които вече могат да съществуват, когато продуктът бъде освободен.

Бизнес условия, удобни за ползване