Какво е UTF (Unicode Transformation Format)?

Short for Unicode Transformation Format, UTF е уникална последователност на байтове за всеки Unicode скалар. UTF е метод за конвертиране на 16-битови Unicode символи в 7-битови или 8-битови символи. Например, UTF-7 и UTF-8 Unicodes се преобразуват съответно в 7-битови и 8-битови.

BOM, компютърни съкращения, софтуерни термини, Unicode