Какво е обратното?

Друг начин да се каже е обърнат. Например, можете да преместите мишката от ляво на дясно или обратното е друг начин да кажете: можете да преместите мишката от ляво на дясно или отдясно наляво.

Булева, инверсия