Трябва ли да имам MS-DOS на моя компютър?

Windows вече не е изградена на базата на MS-DOS. Във всички версии на Windows, започващи с Windows 2000, Windows е изградена върху основи, взети от Windows NT. От практическа гледна точка, MS-DOS не е включен или се изисква за Microsoft Windows от версия 3.11. Потребителите на по-нови версии на Windows могат да бъдат объркани или погрешно подведени под мисълта, че командният ред на Windows е MS-DOS. Докато двете имат подобен вид и функционалност, те не са същите. Командният ред на Windows е интерпретатор на MS-DOS, който позволява на Windows да изпълнява DOS приложения.

  • Влизате в командния ред на MS-DOS или Windows.

Команден прозорец на Windows

Използването на командния ред е различен метод за навигиране на файлове и взаимодействие с компютъра. Днес всичко, което може да се направи в командния ред, може да се направи и в Windows Explorer.

  • Как мога да деактивирам командния ред на Windows?

Закупуване на MS-DOS

Microsoft премахна старите самостоятелни версии на MS-DOS. Ако търсите място за закупуване на по-стари програми, като например копие на MS-DOS, опитайте нашия раздел, съдържащ предложения за това как да намерите стар софтуер.