Общи проблеми с микрофона

Ако имате проблеми с микрофон на компютъра, прегледайте опциите за отстраняване на неизправности по-долу за помощ при разрешаването на проблема.

Не е свързан правилно

Проверете дали микрофонът е правилно свързан с компютъра. Обикновено микрофонът трябва да бъде свързан към гърба на компютъра в жака за микрофон. Както може да се види на снимката, жакът за микрофон е обикновено розов конектор и има снимка на микрофон до него.

Проблеми с микрофона

Ако микрофонът е правилно свързан с гърба на компютъра, уверете се, че имате работещ микрофон. Някои по-стари микрофони може да изискват батерия. Ако имате такъв микрофон, проверете дали има работеща батерия.

Ако нямате такъв микрофон или батерията е добре позната батерия, проверете дали микрофонът работи на друго устройство, например стерео.

Звуковите драйвери не са настроени правилно

Ако микрофонът е свързан правилно и нищо не е физически неправилно с микрофона, проверете дали звуковата карта е настроена правилно във вашата операционна система.

  • Отстраняване на проблеми с микрофона на Windows.