Помощ и поддръжка за Doom, Doom 2, Doom Ultimate и Final Doom компютърни игри

Уверете се, че използвате точната версия на Doom, която използва другият плейър. Различните версии на Doom не могат да се конкурират помежду си за модема.

Окончателна гибел

Тази игра не е съвместима с Windows 98. Въпреки това, тя може да се играе с някои настройки. Ако вашата анимация не работи гладко, може да се наложи да намалите размера на прозореца, като натиснете бутона "-" (тире). Ако стане твърде малък, натиснете клавиша "+" (плюс). Имайте предвид, че колкото по-голямо е, толкова по-голям шанс може да започне отново да не се изпълнява.