Как да създадете FAT32 дял

За да използвате FAT32, трябва да използвате Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000, Windows XP или по-нова версия.

  • Как да определите версията на Windows.

Забележка: Когато създавате дял FAT32, трябва да изтриете съществуващия дял и след това да създадете дял FAT32. Ако не искате да изтриете данните от дяла, можете да конвертирате съществуващата файлова система в FAT32 с помощта на помощна програма, като например Partition Magic. Или, ако работите с Windows 98, можете да използвате помощната програма за конвертиране, която се намира под Start, Programs, Accessories и System Tools.

След като сте готови да създадете дяла, ако дял вече съществува, изтрийте дяла.

След като на компютъра няма дялове, излезте от fdisk. След като се върнете в MS-DOS, въведете fdisk, за да въведете fdisk отново. Първият екран на fdisk трябва да подсказва за разрешаване на поддръжката на голям диск, като кликнете върху ДА на това позволява поддръжка на голям диск (FAT32). След като се върнете в главното меню на fdisk, създайте основен дял.