Ако дадено устройство бъде премахнато в диспечера на устройства, ще бъде ли презаписано?

След като рестартирате компютъра, Windows ще преоткрие всички устройства, премахнати по-рано, или нови устройства, инсталирани в компютъра. След като Windows открие устройството и ако драйверите за това устройство не се намират на компютъра, Windows ще поиска местоположението на драйверите.

Причини, поради които Windows може да не открие устройство, след като компютърът се рестартира.

  1. Устройството е наследствено устройство, а не устройство на Win. Тези устройства са по-стари устройства с джъмпери и трябва да бъдат инсталирани в компютъра чрез стартиране на "Добавяне на нов хардуер" в контролния панел.
  2. Устройството не се разпознава или е забранено.
  3. Устройството е в конфликт с друго устройство. Като IRQ или DMA confliction.