Предотвратете автоматичното свързване на Outlook с интернет

За да попречите на Microsoft Outlook да се свързва автоматично с интернет, следвайте стъпките по-долу за вашата версия на Outlook.

Потребители на Microsoft Outlook 2000

  1. Изберете Инструменти от падащото меню.
  2. Кликнете върху Опции .
  3. Кликнете върху раздела Доставка на поща .
  4. Махнете отметката от опцията за проверка на съобщения на всеки х минути.

Освен това потребителите на Microsoft Outlook 2000 могат също да имат подкана на Outlook за свързване чрез комутируема връзка през този прозорец.

Потребители на Microsoft Outlook 9x

  1. Изберете Инструменти от падащото меню.
  2. Кликнете върху Услуги .
  3. Маркирайте "Интернет поща" и щракнете върху Свойства .
  4. Щракнете върху раздела Свързване .
  5. В долната част на раздела Връзка, или укажете работата офлайн, или променете планирането на по-голям номер.