Какво е Pitch?

Етап може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнасят до софтуерна програма за текстообработка или настолна издателска програма, стъпка е измерване, използвано за определяне на броя символи с фиксирана ширина, които могат да се поберат в инча пространство.

2. Когато се отнася до звук, стъпка се отнася до субективното възприемане на честотата.

Измерване, звукови термини