Какво е пауза?

Паузата може да се отнася до някое от следните:

1. Софтуерна функция, която е универсално представена като две вертикални линии (средния бутон на изображението), която позволява на потребителите на софтуерна програма временно да спре това, което се изпълнява или играе. Добър пример за функцията пауза е бутонът в аудио програми като CD или MP3 плейър.

Съвет: Много медийни плейъри, включително онлайн видеоплейъри като YouTube, ви позволяват да поставите на пауза видео или аудио файл, като натиснете интервала.

2. Команда на операционната система на Microsoft, която позволява на потребителя незабавно да спре пакетния файл или други компютърни функции. За допълнителна информация относно тази команда вижте командната страница на паузата .

Друг пример е да поставите на пауза команда, например, като напишете dir / p показва съдържанието на директория в MS-DOS една страница. Други команди на MS-DOS и Linux, които нямат страница или пауза, също могат да бъдат прекъснати чрез извеждане на командата до повече. Например, при въвеждане на Linux ls | повече показва командата ls по една страница.

3. Понякога съкратено като Pa, Pause е ключ и функция, която спира прелистването на текст или зареждането на програма. За допълнителна информация вижте ключовата ключова страница за пауза.

Условия на компактдиска, Възпроизвеждане, Възобновяване, Пропускане, Заспиване