Какво представляват обектно-ориентираните графики?

Метод за конструиране на графични обекти, като кръгове, арки и правоъгълници, използващи математически формули като база вместо битово картографиране. Обектно-ориентираната графика има определено предимство пред създадените с bitmapped системи, тъй като обектите могат да бъдат наслоени, както и динамично оразмерени с променящи се резолюции. Чудесен пример за често използван формат за обектно-ориентирана графика е PostScript.

Обектно-ориентирани, видео термини