Случайни проблеми с DirectX

Много проблеми, които DirectX може да предизвика, като например съобщения за грешки, блокиране или сривове, могат да бъдат разрешени чрез пълно изключване на компютъра. След няколко секунди можете да включите компютъра и проблемите ви да бъдат поправени.