Програмата не може да се премахне от Windows Add / Remove programs

Потребителите могат ръчно да премахнат списъка с програми от "Добавяне или премахване на програми", като използват Microsoft TweakUI или да изтрият записа от системния регистър.

TweakUI

  1. Инсталирайте и отворете TweakUI.
  2. В TweakUI щракнете върху раздела Добавяне / Премахване .
  3. В раздела Добавяне / премахване на програми изберете програмите, които искате да премахнете, и щракнете върху бутона Премахни.
  4. Затворете TweakUI, когато сте готови.

Регистър на Windows

Забележка: имайте предвид, че модифицирането на регистъра неправилно може да предизвика проблеми с компютъра.

  1. Щракнете върху Старт, Изпълни и въведете Regedit .
  2. В редактора на системния регистър отворете ключа по-долу.

    HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall

  3. В горния ключ на системния регистър изберете програмата, която искате да деинсталирате от дясната страна на прозореца.