Какво представляват клавишите с мишката?

Функция за достъпност на Microsoft Windows, която позволява на потребителя да контролира движението на мишката, използвайки цифровата подложка на тяхната клавиатура. Функцията „ Мишки “ може да бъде активирана и деактивирана чрез опциите за достъпност или центъра за лесен достъп в контролния панел на Windows.

Как да активирате и деактивирате клавишите с мишката

Клавишите за мишката също могат да се включват и изключват чрез едновременно натискане на клавишите Left Alt + Left Shift + Numlock . Ако е направено правилно, ще видите диалогов прозорец, подобен на показания по-долу.

Съвет: Ако нямате мишка, можете да използвате интервала, за да кажете „Да“, за да активирате клавишите с мишката.

Условия на клавиатурата, термини на мишката, превключване на клавишите