Какво е AC-1, AC-2 и AC-3?

Dolby AC-1 беше първата цифрова технология за кодиране, въведена през 1987 г. Развитие, което по-късно ще стане HDTV. По-късно през 1989 г. Dolby въведе AC-2, който има по-добро качество на звука и намалена скорост на предаване. И накрая, през 1991 г. Dolby въведе AC-3, който включва 5.1 канали и работи при 320 kbps.

Звукови термини