Какво е съкращение?

Съкращението може да се отнася до някое от следните:

1. Съкращението е съкратена версия на дума, която се произнася като отделни букви. Например, "HTML" е съкращение от "Hypertext Markup Language" и се произнася HTML .

Забележка: Граматически неправилни съкращения се считат за чат жаргон, например, като се използва "u" като съкращение за "you". Други съкратени думи като "LOL" и "OMG" се считат за стенография.

Съкращение срещу акроним

Както съкращенията, така и съкращенията са съкратени форми на друга дума, което го прави объркващо, когато се опитва да направи разлика между двете. Например, "Д-р" е съкращение на "Doctor" и двете форми се произнасят по същия начин. Акроним е съкратена дума, създадена от буквите, съдържащи се в няколко думи или фраза. Например "RAM" е съкращение от "оперативна памет".

Най-голямата разлика между съкращението и съкращението е, че акроним опростява дълго име или термин и формира нова дума, която може да бъде изразена. Съкращението не се произнася като дума.

2. Когато пишете в HTML, се използва за обозначаване на съкращение или съкращение .

Акроним, компютърни съкращения