Какво е абсолютна стойност?

Понякога наричана цифрова стойност, абсолютната стойност е неотрицателната стойност на реалното число, без да се отчита нейният знак. Например, абсолютната стойност на 12 и -12 е 12.

номер