Какво представлява инсталационната програма?

Част от програма, специално предназначена за копиране и настройка на всички файлове, необходими за стартиране на инсталираната програма. Инсталацията прехвърля файловете от компресирано състояние в некомпресирано състояние. Инсталационна програма се стартира чрез стартиране на файла install.exe или setup.exe на дискета или CD.

Инсталиране, софтуерни термини