Какво е опция?

Една опция може да се отнася до някое от следните:

1. Опция е термин, използван за описание на избор, представен на потребителя. Например при затваряне на програма може да бъдете подканени да запишете всички отворени файлове, които имат незапазени промени. Щракването върху "Да" ще запази файла, след което ще затворите програмата; щракването върху "Не" ще затвори програмата, без да запази файловете и промените ви ще бъдат отхвърлени.

2. Когато препращате към HTML, се използва за обозначаване на елемент от списъка в елементите,, или.

3. Опцията е кратък начин да се каже ключът за опции .

Конфигуриране, ОК, Предпочитания, Подкана, Настройка, Условия на софтуера, Етикет