Какво е BTW (по пътя)?

Стенографски за начина, по който, BTW се използва в чат стаи и в интернет. По-долу е даден пример как това може да се използва.

BTW сте смешни.

Условия за чат