Какво представлява компютърната криминалистика?

От началото до средата на 80-те години на миналия век, съдебните дела, свързани с компютърни престъпления, като хакерство, са използвали областта на компютърната криминалистика, за да получат юридически доказателства за компютри и други медии. Процесът включва извличане, идентифициране и анализ на информацията; от които изпитващият изготвя факти и становища относно данните. Компютърната криминалистика включва и възстановяване и съхраняване на данни за повредени медии.

Забележка: Фактите, събрани от компютърни експертизи, подлежат на същия контрол и насоки като всички други доказателства.

Хакерство, твърд диск, термини за сигурност