Какво е консултант?

Консултант е физическо лице, което съветва компания или физическо лице или е временно наето от компания. Консултантите често се наемат на по-висока цена, но не получават обезщетения и могат или да бъдат пуснати по всяко време, или да имат определена дата, когато ще бъдат пуснати.

Консултантите често са висококвалифицирани в определена област или работа, което изисква само от тях да работят за кратък период от време. Например, консултант на мрежата може да бъде нает, за да помогне да създаде мрежа и да се увери, че се изпълнява, преди да бъде пуснат, или може да бъде извикан, за да помогне за разрешаването на сложен мрежов проблем.

Бизнес условия, разработчик, инженер, програмист, системен анализатор, техник