Какво е Дарт?

Стрела може да се отнася до някое от следните:

1. Dart е уеб-базиран език с отворен код, разработен от Google. Представен през октомври 2011 г., Dart е създаден с надеждата, че един ден ще замени JavaScript като основен език за програмиране на уеб приложения. Той има синтаксис, подобен на езика за програмиране С, и поддържа обектно-ориентирани конструкции като класове и наследяване.

2. DaRT ( Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset ) е софтуерен пакет за Windows, който може да диагностицира и отстранява проблеми, когато операционната система е офлайн. Преди 2006 г. DaRT е известен като Командир на диска за аварийно възстановяване ( ERD Commander ).

3. DART ( достъп до данни в реално време ) е Unix-подобна операционна система за вградени системи, която разполага с ядро ​​в реално време и специален софтуер за файлови сървъри.

4. DART (инструмент за динамичен анализ и обновяване ) е програма за изкуствен интелект, разработена от американските военни, която беше въведена през 1991 г.

Условия на изкуствен интелект, офлайн, термини на операционната система, термини за програмиране, реално време, термини от софтуер