Какво е изкривяване?

Изкривяването е термин, използван за описание на прекъсване на предаването на сигнали, което причинява неясно приемане. Изкривяването често се среща в звук, генериран или получен от компютър, сигнали за видео или дисплей и кабели за данни, като например мрежови кабели.

Хардуерни условия, шум