Какво е Размер на файла?

Размерът на файла е мярка за пространство, което файлът поема на носител за съхранение, като например твърд диск на компютъра. Размерът на файловете може да се измерва в байтове (B), килобайта (KB), мегабайта (MB), гигабайта (GB), терабайта (TB) и извън него. На снимката по-долу на файловете, изброени в Windows Explorer, колоната за размер е сортирана, за да се покаже най-големият файл. Както може да се види, първият файл "family-safety.jpg" има размер на файла 47 KB. Най-малкият файл в тази снимка има размер на файла 32 КБ.

BIT, Exabyte, термини на твърдия диск, размер