Какво е GParted?

GParted е графичната версия на разделения, редакторът на дяловете на GNU. Тя може да създава, изтрива, преоразмерява, премества, проверява и копира дискови дялове.

В Unix-подобни операционни системи като Linux и BSD, gparted може да се изпълнява като X11 приложение. На всички x86-съвместими компютри, GParted също може да се зареди при стартиране от GParted LiveCD или USB диск.

Downloads

GParted ISO изображенията и изходният код могат да бъдат изтеглени на //gparted.org.

Условия на твърдия диск, помощна програма за управление на дискове на Windows