Какво е IAD?

IAD, известна също като интегрирано устройство за достъп, е мрежово устройство, което свързва потребителите към WAN (широка мрежа) или към целия интернет. Той се намира в помещенията на потребителя и комбинира множество канали за потока на информация, включително цифрови гласови и информационни комуникации. Той също така ги свързва с POP (точка на присъствие) на доставчика на интернет услуги. IAD обикновено се инсталира и поддържа от ISP, което позволява на ISP да контролира връзките на хардуерно ниво за всеки клиент.

Компютърни съкращения, хардуер, термини в интернет, POP, WAN