Какво представлява IEEE 1284?

Стандарт IEEE, който помогна да се класифицират всичките пет конкуриращи се паралелни стандарта по един стандарт. Този режим на паралелен порт често се дефинира като Auto в компютрите днес и позволява на паралелния порт да се конфигурира към най-добрата опция. По-долу е даден списък на петте стандарта, определени в IEEE 1284 .

  • Режим Centronics
  • Режим Nibble
  • Режим байт
  • Режим EPP
  • ECP режим

Паралелен порт, термини за печат