Какво представлява връзката данни с много към много?

При връзката между данни с много към много множеството потребители внасят данни в мрежова система и данните от своя страна са достъпни от множество потребители. Пример за връзката данни „много към много“ е уики, в която много потребители допринасят за съдържание, което се чете от множество потребители.

Данни, мрежови термини