Какво е Макс?

Макс може да се отнася за някое от следните:

1. Макс е кратък за максимизиране.

2. Кратко за максимум, max е формула на Microsoft Excel и електронна таблица, за да се намери максималната стойност в диапазон от клетки. Например формулата по-долу намира максималната стойност в клетки A1 до A10. Ако тези клетки имат стойностите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, резултатът ще се върне "10", тъй като е най-голямата или максималната стойност във всички клетки.

 = Макс (а1: А10) 

Съвет: Ако искате да получите минимум вместо максимум, ще използвате функцията min и получаването на средна стойност ще използва средната функция.

Компютърни съкращения, формула Excel, термини на софтуер, термини от електронни таблици