Какво е MIB?

MIB може да се отнася до някое от следните:

1. С малки букви "b", Mib е съкращение за mebibit .

2. С главна "B", MiB е съкращение за мебибит .

3. Съкращаване на информационната база за управление, MIB е база данни на обекти, които могат да бъдат наблюдавани от NMS (система за управление на мрежата). Всяка MIB се идентифицира с OID (Object Identifier) ​​и е често срещана стойност или стойност, която определя настройка или състояние на мрежово устройство.

Компютърни съкращения, Mb, мрежови термини, SNMP