Какво е Mod?

Модът може да се отнася до някое от следните:

1. Модификация или добавка, които дадено лице или група лица създават за игра. Например, има модификации за такива игри като Battlefield, Quake, Unreal Tournament, Half-Life, Skyrim и др. Модът може да позволи на потребителя да използва различни оръжия, различни превозни средства, различни модели на герои или да промени играта изцяло. По-голямата част от всички модове, направени днес, са свободно разпространявани и достъпни по интернет.

2. Модът може да се отнася и до случай на модификация, която е модификация на компютър, която увеличава скоростта на компютъра или увеличава визуалния му вид. Например, потребителят може да отреже прозорец встрани от корпуса си с CCFL, за да покаже вътрешността на компютъра.

3. Mod е съкращение, използвано за операция modulo, използвана в компютърното програмиране.

Условия на играта