Какво е модален прозорец?

В GUI прозоречна система, модален прозорец е детски прозорец, създаден от родителско приложение, който предотвратява използването на родителския прозорец, докато детето е отворено. По този начин той създава "начин на взаимодействие", при който новият прозорец изисква вниманието на потребителя, обикновено защото информацията, която съдържа, е с над среден приоритет.

Условия на операционната система, прозорец