Какво е морфинг?

Метод на анимация, който превръща едно изображение в друго. Morphing е представен за първи път през 1988 г. филм Willow.

Вътрешни, термини за видео