Какво е Морзов код?

Кодът на Морз е код, разработен от Самюъл Морс и Алфред Вейл през 1836 г., който използва серия от точки и тирета, за да представи буквите на английската азбука и цифри. Кодът на Морз беше популярен метод за предаване на телеграми и други форми на комуникация, преди да се разработят данни (текст) и гласова комуникация.

Таблица за преобразуване на азбучно-цифров код на Морзе

A .-З ....O - - -V ...-
B -...Аз ..Р.- -.W.- -
° С -.-.-.Q - -.-Х -..-
Д -..K -.-R. -.Y -.- -
E.Л.- ..С ...Z - - ..
F ..-.М - -T -
G - -.N -.U ..
1 .- - - -6 -, .-.-.-- -
2 ..- - -7 ..., --..--? ..- - ..
3 ...- -8 - - - ../ -...-! ..--.
4 ....-9 - - - -.: --- ...@ ...-.-
5 .....0 - - - - -.+.-.-.

точка(.) .-.-.-, - -..- -

Използвайте инструмента за преобразуване на компютърна надежда, за да конвертирате всеки текст в морзовата азбука.

История на компютъра, SOS