Какво е Преместване на файл?

Преместването на файла може да се отнася до някое от следните:

1. Като цяло преместването на файл описва процеса на вземане на един или повече файлове от едно място на друго място.

2. MoveFile е помощна програма на Windows Sysinternals за планиране на преместване и изтриване на команди за следващото рестартиране.

Файл, Преместване, софтуерни термини