Какво представлява MSD?

MSD може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за най-значимата цифра, MSD е цифрата в крайната лява част на низ от цифри. Например, в числото 2 006, "2" е най-значимата цифра.

2. MSD е съкращение от Microsoft Diagnostics . За дефиниция вижте Microsoft Diagnostics.

3. MSD е съкращение от Moscow Summer Time .

Компютърни съкращения, Цифра, Най-маловажна цифра, Най-значителен бит, Най-значителен байт, Най-значителен символ, Софтуерни термини