Какво представлява многочестотният монитор?

Многочестотният монитор е компютърен монитор, способен да приема видеосигнали на повече от една честота.

Монитор с фиксирана честота, монитор за мултисканиране, видео термини