Какво е NAP?

Защита на мрежовия достъп или NAP е технология, разработена от Microsoft, която беше въведена в Windows Server 2008. Тя позволява на мрежовите и системните администратори да определят здравните параметри за компютри, свързани към мрежа, и да използват тези параметри за контрол на достъпа до мрежата. Например, ако компютърът се счита за "здрав", ще му бъде позволен пълен достъп до мрежата. Въпреки това, ако предварително зададените условия не са изпълнени, достъпът до мрежата може изцяло да бъде ограничен или блокиран.

Здравни параметри

Администраторите могат да използват NAP, за да определят здравните параметри, като например да разполагате с най-новите актуализации, актуализирани антивирусни дефиниции или с инсталирана и конфигурирана подходяща защитна стена. NAP може да помогне на администраторите по-добре да защитят мрежата си от проникване, вирусни инфекции и други проблеми.

Защитна стена, мрежа, термини от мрежата, термини за сигурност, актуализации