Какво е обработка на естествен език?

Понякога съкратено като НЛП, обработката на естествен език е метод, използван в изкуствения интелект за обработка и извличане на смисъл от човешкия език.

Източници на изкуствен интелект, компютърни съкращения, размита логика, естествен език